09
Th6

BST Màn Rèm Gió của NTK Benji Mac

Vải Màn Gió dolcecolor IX của NTK Benji Mac tại DOLCE CASA 102

TÍNH NĂNG : Màn Rèm Gió giữa ban ngày cho phép người từ bên trong nhìn thấy những gì đang xảy ra bên ngoài nhưng người bên ngoài không thể nhìn thấy bất cứ điều gì đang làm bên trong. Vào ban đêm Màn Rèm Gió không thể đảm bảo sự riêng tư, như câu nói của người xưa: “ Địch trong tối, ta ngoài sáng ”.

Hầu hết mọi người nghĩ rằng Màn Rèm Gió  không quá quan trọng cho nên phần lớn các cửa nẻo để trống không ban đêm cũng như ban ngày. Đây là đấu hiệu mất sự riêng tư và cảm giác không an toàn khi màn đêm buông xuống. Màn Rèm Gió cần được sử dụng chung với các loại màn rèm khác vì vậy không nên loại bỏ chúng trong các trường hợp.

vải màn gió

BST Màn Rèm Gió Của Aaron Tú DOLCE CASA