12
Th6

BST Màn Rèm Chắn Sáng của NTK Lâm Hiếu Hoà

Màn Rèm Cửa Quận 2 – BST Màn Rèm Chắn Sáng – Lặng Yên – của NTK Lâm Hiếu Hoà tại DOLCE CASA 102

Mẹo Vặt Gia Đình – Để biết chất lượng vải của màn rèm đang dùng có khả năng bị xé rách và tan chảy khi giặt nước, thì hảy đến các cửa hàng giặt ủi và yêu cầu thử nghiệm màn rèm ở dưới nhiệt độ 70 độ c. Đối với các loại màn rèm có ghi hướng dẫn giặt nước hoàn toàn thì có thể dùng máy giặt gia đình để thử nghiệm. Khách hàng có thể liên hệ với bất kỳ chuyên viên tư vấn nào tại DOLCE CASA 102 để hiểu thêm về màn rèm của mình.

màn rèm cửa quận 2

BST Màn Rèm Gió của NTK Lâm Hiếu Hoà

màn rèm cửa quận 2

BST Màn Rèm Gió dolcecolor IX của NTK Benji Mac

màn rèm cửa quận 2

màn rèm cửa quận 2

BST Màn Rèm Gió của NTK Nguyễn Thị Liên Hương

màn rèm cửa quận 2

màn rèm cửa quận 2

BST Màn Rèm Gió của NTK Eiichi Sato

màn rèm cửa quận 2

màn rèm cửa quận 2