11
Th6

BST Màn Rèm Giảm Sáng của NTK Lâm Hiếu Hoà

BST Màn Rèm Giảm Sáng 12 tháng Sài Gòn của NTK Lâm Hiếu Hoà tại DOLCE CASA 102

GỢI Ý NHÀ THIẾT KẾ : Màn Rèm Giảm Sáng nên được kết hợp với Màn Rèm Gió là giải pháp bảo vệ hiện nay. Không gian sống có thể giảm bớt sức mạnh ánh sáng gây thiệt hại làm hư hỏng đồ nội thất. Thiết kế của Màn Rèm Gió để tạo ra một cảm giác ánh sáng tinh tế và cho phép ánh sáng đầy đủ từ bên ngoài vào trong căn phòng lúc ban ngày.

BST Màn Rèm Giảm Sáng

BST Màn Rèm Gió của NTK Lâm Hiếu Hoà

BST Màn Rèm Giảm Sáng

BST Màn Rèm Giảm Sáng

BST Màn Rèm Gió dolcecolor IX của NTK Benji Mac

BST Màn Rèm Giảm Sáng

BST Màn Rèm Giảm Sáng

BST Màn Rèm Giảm Sáng

BST Màn Rèm Gió của NTK Nguyễn Thị Liên Hương

BST Màn Rèm Giảm Sáng

BST Màn Rèm Giảm Sáng

BST Màn Rèm Giảm Sáng

BST Màn Rèm Gió của NTK Eiichi Sato

BST Màn Rèm Giảm Sáng

BST Màn Rèm Giảm Sáng

BST Màn Rèm Giảm Sáng