12
Th6

BST Màn Rèm Chắn Sáng của NTK Nguyễn Thị Liên Hương

Màn Chắn Sáng “Hide N Seek” của NTK Nguyễn Thị Liên Hương tại DOLCE CASA 102

GỢI Ý NHÀ THIẾT KẾ : Màn Rèm Chắn Sáng nên được kết hợp với Màn Rèm Gió là giải pháp hoàn hoả nhất hiện nay. Chủ nhà có thể kiểm soát ánh sáng theo ý muốn giữa ban ngày và ban đêm. Thiết kế của Màn Rèm Gió để tạo ra một cảm giác ánh sáng tinh tế và cho phép ánh sáng đầy đủ từ bên ngoài vào trong căn phòng lúc ban ngày.

màn chắn sáng

màn chắn sáng

màn chắn sáng

BST Màn Rèm Gió của NTK Lâm Hiếu Hoà

màn chắn sáng

màn chắn sáng

BST Màn Rèm Gió của NTK Eiichi Sato

màn chắn sáng

BST Màn Rèm Gió Into The Mist của NTK Nguyễn Thị Liên Hương tại DOLCE CASA 102

màn chắn sáng

màn chắn sáng

màn chắn sáng

BST Màn Rèm Gió dolcecolor IX của NTK Benji Mac